Skip to main content

ENNAKKOÄÄNESTYS ALKAA 29.3.2017

Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017, huhtikuun toisena sunnuntaina. Ennakkoäänestysaika on Suomessa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4. Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin.

ÄÄNESTÄJÄ

Kuntavaalit.fi kertoo, mistä kuntavaaleissa ja kuntien toiminnassa on kyse. Miksi äänestäminen kannattaa? Miten äänestäminen tapahtuu? Miksi kunnista kannattaa kiinnostua? Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Edelliset Manner-Suomen kuntavaalit järjestettiin vuonna 2012. Silloin äänestysprosentti koko maassa oli 58,3 prosenttia.

EHDOKAS

Kuntavaalit.fi tarjoaa ehdokkaiden vaalityötä tukemaan kuntakohtaisia, vertailevia tilastoja ja tuoreimpia kunta-alan uutisia. Miten oma kotikuntasi toimii? Mistä kunta-asioista juuri nyt keskustellaan? Kuntavaaleissa valittava valtuusto päättää ylimpänä toimielimenä kunnan toiminnasta ja taloudesta. Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2012 valtuutettuja valittiin 9674.

KUNTA

Kuntavaalit.fi-sivustolta kunnat voivat ladata ja tilata kampanjamateriaaleja valtakunnallisen äänestysaktivointikampanjan toteuttamiseksi. Käytettävissä on runsaasti erilaista vaaliaineistoa ja -materiaalia paikalliseen työhön. Kuntaliitto tukee kuntia vaalien järjestäjinä, sekä pyrkii osaltaan vaikuttamaan vuoden 2017 kuntavaalien äänestysaktiivisuuteen ja ehdokkaiden saatavuuteen. Kuntavaalit 2017 -kampanjan teemana on Sinulla on ääni - käytä sitä 9.4.2017!

MEDIA

Kuntavaalit.fi tarjoaa medialle taustoittavaa aineistoa ja faktoja kunta-asioista sekä kontaktit alan asiantuntijoihin. Kuntien rooli on muuttumassa vaalikauden aikana, sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntatasolle vuonna 2019. Äänestäjien tiedontarve kasvaa näissä vaaleissa entisestään. Julkinen keskustelu yhteisistä asioista on demokratian perusta.

logo