Hyppää pääsisältöön

USEIN KYSYTTYÄ KUNTAVAALEISTA

Milloin voin äänestää?
Vuoden 2017 kuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä 9.4.2017 klo 9-20 tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana, kotimaassa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4. Katso oman kuntasi ehdokkaat oikeusministeriön sivuilta.

Äänioikeusikäraja on 18 vuotta. Milloin pitää täyttää 18 vuotta voidakseen äänestää kuntavaaleissa 9.4.2017?
Viimeistään vaalipäivänä 9.4.2017.

Missä kunnassa äänestän, jos olen juuri muuttanut?
Äänioikeus on siinä kunnassa, joka on äänestäjän kotikunta väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä, toisin sanoen siinä kunnassa, joka on kotikunta 17.2.2017.

Miten voin äänestää ennakkoon?
Kotimaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kunnan määräämät virastot, postikonttorit ja muut paikat. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Ulkomaan ennakkoäänestys toimitetaan Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa ja suomalaisissa laivoissa.

Näin äänestät ennakkoon kotimaassa (vaalit.fi)

Näin äänestät ennakkoon ulkomailla (vaalit.fi)

Missä voin äänestää varsinaisena vaalipäivänä eli 9.4.2017?
Äänestyspaikkoja on jokaisessa kunnassa vähintään yksi ja koko maassa noin 2 500. Äänestyspäivänä äänestetään aina siinä paikassa, joka on ilmoitettu postitse saadussa, äänioikeudesta kertovassa ilmoituskortissa.

Näin äänestät vaalipäivänä (vaalit.fi)

Mitä pitää ottaa mukaan äänestäessä?
Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Postitse saatu ilmoituskortti äänioikeudesta on myös hyvä ottaa mukaan, mutta se ei ole välttämätöntä.
Mikä oli äänestysprosentti edellisissä kuntavaaleissa?
Vuoden 2012 äänestysprosentti oli koko maassa 58,3. Korkein äänestysprosentti oli Kinnulassa, 84,9.

Äänestetäänkö Ahvenanmaalla?
Kyllä, mutta ei samaan aikaan. Ahvenanmaalla pidettiin kunta- ja maakuntapäivävaalit lokakuussa 2015. Lisätietoja Ahvenanmaan vaaleista

Kuinka monta valtuustoa ja valtuutettua valitaan?
Valtuustot valitaan jokaiseen Manner-Suomen 295 kuntaan. Tulevien valtuustojen paikkamäärä vaihtelee 13 paikasta 85 paikkaan. Huhtikuun 2017 kuntavaaleissa on yhteensä 33 618 ehdokasta. Tulevalle valtuustokaudelle valitaan yhteensä 8 999 valtuutettua, vaaleissa on keskimäärin 3,7 ehdokasta yhtä valtuustopaikkaa kohden.

Vuoden 2016 alussa kunnanvaltuutettuja oli Suomessa yhteensä 9 847, joista Manner-Suomessa 9 637 ja Ahvenanmaalla 210. Tiedot vuoden 2017 osalta päivitetään Kuntaliitto.fi-palveluun.

Kuka voi asettua ehdokkaaksi kuntavaaleissa?
Ehdokkaan on täytettävä kuntalaissa säädetyt yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset eli henkilön pitää olla 18 vuotta ja kotikunnan pitää olla se kunta, jossa hän asettuu ehdokkaaksi. Lisäksi hän ei saa olla laissa säädetyssä palvelussuhteessa kun valtuutettujen uusi toimikausi alkaa 1.6.2017. Esimerkiksi viranhaltija, joka toimii kunnan johtavassa tehtävässä, ei voi olla ehdokkaana työnantajakuntansa valtuustoon.

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on, jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Lisätietoja ehdokkaaksi asettumisesta (vaalit.fi)

Mitä valtuutetulle maksetaan?
Valtuutetulla on oikeus saada tehtävänsä hoitamisesta kokouspalkkiota sekä korvausta aiheutuneista kustannuksista. Valtuusto päättää palkkioiden ja korvausten perusteista. Kokouspalkkion lisäksi valtuutetulla on oikeus saada korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Kuntaliiton selvityksen mukaan valtuutettu saa kuluvalla valtuustokaudella palkkiota keskimäärin 70 euroa kokoukselta.