Hyppää pääsisältöön

Kuntavaaliehdokkaat ja valtuutetut 1984-2012

Kuntavaaleissa 2017 valitaan 295 Manner-Suomen kuntaan kaikkiaan 8 999 valtuutettua. Vaaleissa on 33 618 ehdokasta, eli 3,7 ehdokasta valtuustopaikkaa kohti. Vuoden 2012 kuntavaaleissa oli 3,8 ehdokasta yhtä valtuustopaikkaa kohti. Ehdokasmäärä valtuustopaikkaa kohti on kasvanut vuoden 2000 vaaleista alkaen. Kevään 2017 kuntavaalien ehdokasmäärä selviää kuukautta ennen vaalipäivää.
Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa ehdokkaita enintään puolitoistakertainen määrä valittavien valtuutettujen lukumäärään verrattuna. Ennen vuotta 1996 voitiin asettaa enintään kaksinkertainen määrä.

Lisätietoja:
  • Tiedote 13.1.2017: Kolmannes kunnista muuttaa valtuustonsa kokoa – vain kahdessa valtuusto kasvaa.
  • Raportti: Kuntademokratian ja -johtamisen tila valtuustokaudella 2009-2012. Acta nro 252. Suomen Kuntaliitto.

Kunnanvaltuustojen toimintatavat

Valtuustotyöskentelyn käytetyimpiä toimintatapoja ovat valtuustoryhmien sisäiset ja väliset neuvottelut, seminaarityöskentely ja kokousten yhteydessä pidettävät esittelyt/infot. Nämä ovat olleet käytössä lähes kaikissa kyselyyn vastanneista kunnista vuonna 2015. Kuntien valtuustojen toimintatavat ovat yleistyneet 2000-luvun alusta saakka.

Lähteet:
  • Kuntaliiton kysely v. 2016.
  • Raportti: Johtamis- ja kokouskäytännöt ARTTU2-kuntien hallituksissa ja valtuustoissa vuonna 2015. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 9/2016. Sirkka-Liisa Piipponen, Kuntaliitto.
  • Tiedote 9.12.2016: Keskivertovaltuutettu istuu vuoden aikana kahdeksassa kokouksessa ja päättää 80 asiasta.

Kunnallisten luottamushenkilöiden ajankäyttö

Keskivertovaltuutettu käytti 8,5 viikkotuntia luottamustehtäviensä hoitoon vuonna 2015. Kunnan-/kaupunginhallituksen jäsenen luottamustehtävät vaativat keskimäärin 11,5 ja lautakuntajäsenen 4,2 viikkotuntia. Suurimmissa kaupungeissa on suurimmat ajankäyttövaatimukset. Luottamushenkilöiden ajankäyttövaatimukset ovat kasvaneet ajanjaksolla 2003-2015.

Lähteet:
  • Päättäjäkysely 2015. ARTTU2-tutkimusohjelma.
  • Raportti ”Kunnallisten luottamushenkilöiden ajankäyttö vuosina 1995-2015”. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 5/2016. Siv Sandberg, Åbo Akademi.
  • Kuntauutinen 25.5.2016: Suurissa kaupungeissa luottamushenkilötyö vastaa osa-aikatyötä.