Hyppää pääsisältöön
23.02.17
Esa Laukkanen, Iisalmi

Kuntavaalit - demokratian timantti

Kuntavaalien valmistelu on nyt kovassa käynnissä. Puolueet ja valitsijayhdistykset etsivät kuumeisesti hyviä ehdokkaita ja kunnantaloilla valmistaudutaan kuntavaalien käytännön toteuttamiseen.

Iisalmen kaupunki haluaa auttaa puolueita ja valitsijaryhmiä löytämään uusia ehdokkaita. Ystävänpäivänä 14.2.2017 järjestettiin tilaisuus, jossa kuntavaaliehdokkaiksi ilmoittautuneet tai ehdokkuudesta kiinnostuneet kuulivat Iisalmen kaupungin ajankohtaisia asioista kaupunginjohtajamme kertomana. Lisäksi tilaisuudessa oli mahdollisuus ilmoittautua ehdokkaaksi eri puolueiden ja valitsijayhdistysten osastoilla.
 
Kuntavaalien ennakkoasetelmat ovat nyt historialliset, ollaanhan toteuttamassa Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden ajan suurinta yhteiskunnallista uudistusta - maakuntauudistusta.   Maakuntauudistus ei ole vain hallinnollinen uudistus, vaan muuttaa koko sote-toimialan palvelutuotannon, palvelujen rahoituksen ja päätöksenteon.

Sote-uudistus tuo vain vähäisiä muutoksia Iisalmeen

Uudet kunnanvaltuustot aloittavat työnsä tänä vuonna kesäkuussa ja ovat tekemässä osaltaan tätä historiallista muutosta. Iisalmessa maakuntauudistuksen vaikutukset kaupungin toimintaan ovat vähäisemmät koska sote-palvelut on jo aiemmin siirretty kuntayhtymän toiminnaksi. Muutos merkitsee käytännössä sitä, että Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän toiminta lakkaa nykymuodossaan 1.1.2019 alkaen. Nykyisistä kaupungin palveluista maatalouslomitus ja maaseutuhallinto siirtyvät maakunnan tehtäväksi.
 
Maakuntauudistus selkeyttää ja terävöittää kunnan toimialaa ja vahvistaa kunnan roolia paikallisen demokratian toteuttajana. Kunnan tehtäväksi jäävät edelleen mm. päivähoito, perusopetus, toisen asteen koulutuksen järjestäminen, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, maapolitiikkaa, kuntainfra, elinvoiman kasvattaminen ja muut kunnan itsehallintoon kuuluvat tehtävät.

Kuntavaaleilla yhä enemmän merkitystä

Vaalit ovat aina olleet demokratian peruskivi, niin myös kuntavaaleissa. Jatkossa kuntavaalien merkitys korostuu, koska yksittäisen kansalaisen vaikutusmahdollisuudet omien lähipalvelujen ja -ympäristön kehittämiseen toteutuvat parhaiten kuntavaaleissa. Kuntavaaleista tiivistyykin demokraattisen päätöksentekojärjestelmän ihanne, voidaankin perustellusti sanoa, että kuntavaalit ovat jatkossa demokratian timantti, ei vain peruskivi.
 
Demokratian toteutumisen kannalta olisi ihanteellista, että vaaleilla valittu kaupunginvaltuusto olisi pienoiskuva kaupungin äänioikeutetuista asukkaista. Tässä suhteessa kaikissa kunnissa on parantamisen varaa. Eniten parannettavaa on nuorten ja naisten osuudessa.
 
Iisalmen ystävänpäivän tilaisuus oli onnistunut yhdistelmä kuntatietoutta ja ehdokashankintaa. Suosittelemme muillekin tätä ideaa, jonka saimme Hausjärveltä. Hausjärvellä oli pestuumarkkinoiden yhteydessä etsitty ehdokkuudesta kiinnostuneita hyvin tuloksin.

Tarmoa ja menestystä kaikille vaalityöhön!

 Esa Laukkanen on Iisalmen kaupungin hallintojohtaja. Ystävänpäivänä Laukkanen puhui kaikille Iisalmen kuntavaaliehdokkaille ja ehdokkuutta harkitseville.